rooms to vet logo
upskilling private tourism accommodation
 
Platform

O nama

Zašto je projekt potreban?

Europa je vodeća turistička destinacija u svijetu, s najbrojnijim i najraznovrsnijim turističkim atrakcijama. Europska regija, kao cjelina, ostvaruje 51,7% svih dolazaka turista, od čega EU-28 ostvaruje 39,5% turističkih dolazaka. Stoga je turizam postao jedna od najvažniji gospodarskih aktivnosti u Europi s više od 10% udjela u europskom BDP-u (direktno i indirektno). Uz to, turizam zapošljava 9,7 milijuna osoba u 1,8 milijuna poduzeća.

Prema Eurostatu već je 2009. godine privatni smještaj u Europi sudjelovao sa 13% u ukupnom broju smještajnih kapaciteta (4 noćenja ili više), što je mnogo veći udio od onoga koji zauzimaju određene vrste kolektivnih smještajnih kapaciteta. Podaci iz 2014. pokazuju da je u Hrvatskoj oko 48% kreveta u sklopu privatnog smještaja, dok se u privatnom smještaju ostvaruje oko 27% dolazaka i noćenja turista. Štoviše, privatni smještaj postaje sve popularniji i u mnogim drugim zemljama, uključujući Cipar, Grčku, Sloveniju i Španjolsku, ali i širom svijeta, jer se brojni turisti odlučuju za privatne sobe, apartmane, kuće za odmor i sl. tražeći više slobode, privatnosti, interakcije s lokalnim stanovništvom i kulturom - pogotovo kada su u pitanju obitelji i grupe, ili da bi bili bliže prirodi odsjedajući na primjer na obiteljskim farmama ili u blizini područja s kulturno-povijesnim naslijeđem itd.

Procjene govore da su mogućnosti i potencijal za rast u ovom području turizma veliki u brojnim zemljama, ali dosad se nije pridodavalo previše pažnje potrebama i problemima pružatelja usluga privatnog smještaja. Prema prognozama Svjetske turističke organizacije (UNWTO), idućeg desetljeća očekuje se pad tržišnog udjela Europe na globalnom turističkom tržištu, dok će druge svjetske regije (Azija, Pacifik i Afrika) nastaviti rasti.

Zbog toga europski turizam mora planirati kako bi ostao konkurentan, podržavajući i iskorištavajući područja s najvećim potencijalom rasta, kao što je područje usluga privatnog smještaja, koje ne samo da reagira na tržišne trendove nego im se i aktivno prilagođava. Među najznačajnije trendove u kontekstu razvoja privatnog smještaja spadaju sljedeći:

 • Putovanja i odmor postat će raznolikiji i više prilagođeni osobnim preferencijama, nadilazeći tradicionalni turistički proizvod “mora i sunca”
 • Europske demografske promjene (starenje Europe) zahtijevat će da se turizam prilagodi novim tržišnim nišama i segmentima
 • “LOHAS” tend: Lifestyle of Health and Sustainability” uključuje povećanu ekološku svijest turista, veće zanimanje za zdravlje, blagostanje, prirodu i slobodne aktivnosti
 • Povećano korištenje ICT-a pri planiranju putovanja te nakon dolaska u destinaciju
 • Povećanje niskobudžetnih i efikasnih poslovnih modela

Koji su ciljevi projekta?

Glavni cilj projekta Rooms to VET je održavanje i povećanje konkurentnosti europskog turizma podržavajući usavršavanje i profesionalizaciju turističkih usluga, s fokusom na turističke usluge koje pružaju vlasnici privatnog smještaja, kuća za odmor i obiteljskog smještaja te svih mogućnosti i dostupnih alata na nacionalnoj i europskoj razini.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Učiniti dostupnim potrebna znanja za pružatelje privatnog turističkog smještaja kako bi mogli planirati svoje poslovanje, identificirati glavne izazove i trendove i uspješno se nositi s njima
 • Pomoći pružateljima privatnog smještaja da unaprijede i profesionaliziraju svoju uslugu kako bi ostvarili ekonomsku korist, uključujući alternativne vrste turizma, npr. krstarenje, poslovni turizam
 • Identificirati i povećati svijest o postojećim sustavima certificiranja, uključujući instrumente i sisteme koje je razvila Europska unija za tu svrhu i način kako ih iskoristiti
 • Proučiti različite pravne okvire i standarde koji se odnose na njihovo poslovanje
 • Podići razinu svijesti o važnosti i načinima umrežavanja turističkih dionika, uključujući organizatore putovanja, ponuđače aktivnosti itd.

Na koga se projekt odnosi?

Projekt Rooms to VET većinom se odnosi na pružatelje usluga privatnog turističkog smještaja (vlasnike, menadžere, osoblje) i one koji to žele postati, odnosno vlasnike apartmana, kuća za odmor i pružatelje usluga obiteljskog smještaja kao i VET instruktore u zemljama u kojima se provodi projekt (Hrvatska, Cipar, Grčka, Slovenija, Španjolska) i šire.

U isto vrijeme projekt je namijenjen i strukovnim udruženjima i organizacijama vezanim uz turizam na svim razinama i drugim poduzećima koja, direktno ili indirektno, sudjeluju u kreiranju turističkog proizvoda (turističke agencije, objekti ruralnog turizma, vinarije i sl.) te upravnim tijelima vezanim uz turizam i, naravno, turiste, kupce i krajnje potrošače.

Što projekt nudi?

Na temelju opsežnog istraživanja, identifikacije najboljih praksi i analize potreba projekt Rooms to VET razvit će materijale za učenje i besplatnu, online obrazovnu platformu za pomoć pružateljima usluga privatnog turističkog smještaja da ostvare što veću korist od svojih turističkih aktivnosti (poslovanja) i iskoriste nove tržišne trendove.

Obrazovna platforma sastojat će se od 6 modula prevedenih na svih 5 jezika (engleski, hrvatski, grčki, slovenski, španjolski) koji će se baviti različitim, ali podjednako važnim temama:

 • Modul 1: Gostoprimstvo i kultura pružanja usluga
 • Modul 2: Planiranje za uspjeh
 • Modul 3: Vođenje posla iz dana u dan
 • Modul 4: Unapređenje poslovanja
 • Modul 5: Kreativni i inovativni proizvodi i usluge
 • Modul 6: Učinkovita promocija i prodaja
Više o rezultatima projekta
 
powered by R&DO