rooms to vet logo
upskilling private tourism accommodation
 
Platform

Σχετικά με το έργο

Ποια ανάγκη καλύπτει το έργο;

Η Ευρώπη είναι ο νο.1 τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, με τη μεγαλύτερη πυκνότητα και ποικιλομορφία σε τουριστικά αξιοθέατα. Συνολικά, η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 51,7% του συνόλου των διεθνών αφίξεων, ενώ οι 28 χώρες της ΕΕ καλύπτουν το 39,5% αυτών. Η τουριστική βιομηχανία έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο κλάδο για την ευρωπαϊκή οικονομία, παράγοντας (άμεσα ή έμμεσα) πάνω από το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και απασχολώντας 9,7 εκατ. πολίτες σε 1,8 εκατ. επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ήδη από το 2009, τα ενοικιαζόμενα ιδιωτικά καταλύματα στην Ευρώπη κάλυπταν το 13% του συνόλου των καταλυμάτων διακοπών (4 νύχτες ή περισσότερο), ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένους τύπους καταλυμάτων μαζικού τουρισμού. Στοιχεία του 2014 αποκαλύπτουν ότι στην Κροατία περίπου το 48% των διαθέσιμων κλινών αντιστοιχεί σε ιδιωτικά καταλύματα (ΙΚ) ενώ το 27% των τουριστών επιλέγει ΙΚ, καλύπτοντας το 35,9% του συνόλου των διανυκτερεύσεων. Επιπλέον, τα ιδιωτικά τουριστικά καταλύματα κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε πολλές χώρες, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Ισπανία, αλλά και παγκόσμια, με πολλούς τουρίστες να προτιμούν ιδιωτικά ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, κατοικίες κλπ. για ποικίλους λόγους: αναζητούν περισσότερη ελευθερία, ιδιωτικότητα, και αλληλεπίδραση με τις τοπικές επιχειρήσεις και τον τοπικό πολιτισμό, χαμηλότερο κόστος διακοπών - ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οικογένειες και ομάδες - ή περισσότερη επαφή με τη φύση, επιλέγοντας για παράδειγμα να διαμείνουν σε Β&Β σε αγροκτήματα ή κοντινές περιοχές με ιδιαίτερα στοιχεία τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά..

Εκτιμάται ότι οι προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού είναι πολλά υποσχόμενες σε πληθώρα χωρών, ωστόσο οι ανάγκες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Σύμφωνα με προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), σε περίπου μια δεκαετία, το μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς αναμένεται να μειωθεί, σε σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου που συνεχίζουν να αναπτύσσονται, όπως, κυρίως, η Ασία, η περιοχή του Ειρηνικού και η Αφρική.

Συνεπώς, η ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία χρειάζεται να οργανωθεί προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική στο μέλλον, να υποστηρίξει και να αξιοποιήσει τομείς με μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική, όπως ο τομέας της παροχής υπηρεσιών ιδιωτικών τουριστικών καταλυμάτων, που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις αναμενόμενες εξελίξεις, αλλά και σε νέες τάσεις που παρουσιάζονται στο προσκήνιο, όπως:

 • Τα ταξίδια και οι διακοπές θα αποκτήσουν ολοένα και περισσότερο εξατομικευμένη και εναλλακτική μορφή, ξεπερνώντας το στερεότυπο του 3S (“sun, sea and sand” - «ήλιος, θάλασσα, αμμουδιά»)
 • Οι δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη (γήρανση του πληθυσμού) θα απαιτήσουν την προσαρμογή της τουριστικής βιομηχανίας στο αντίστοιχο τμήμα της αγοράς (άτομα 3ης ηλικίας)
 • Η νέα τάση “LOHAS” (Lifestyle of Health and Sustainability) που προωθεί την υγεία και τη βιωσιμότητα και απευθύνεται σε τουρίστες με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για δραστηριότητες που περιστρέφονται γύρω από την υγεία, την ευεξία, τη φύση και την αναψυχή
 • Η αυξανόμενη χρήση ΤΠΕ στον προγραμματισμό των ταξιδιών, καθώς και μετά την άφιξη στον προορισμό
 • Η αύξηση του ενδιαφέροντος για αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα χαμηλού κόστους.

Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου;

Ο γενικός στόχος του έργου Rooms to VET είναι να διατηρήσει και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας, υποστηρίζοντας την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επαγγελματοποίηση στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Το έργο δίνει έμφαση στις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιοκτήτες ιδιωτικών καταλυμάτων, μικρών κατοικιών και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στις δυνατότητες αξιοποίησης όλων των σχετικών διαθέσιμων δυνατοτήτων και εργαλείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότεροι στόχοι του έργου αποτελούν:

 • Η προσφορά στους παρόχους ιδιωτικών τουριστικών καταλυμάτων και κατοικιών των απαραίτητων γνώσεων για να βελτιώσουν τον επιχειρηματικό τους προγραμματισμό, να προσδιορίσουν και να χειριστούν με επιτυχία τις βασικές προκλήσεις και τάσεις
 • Η στήριξη των παρόχων ιδιωτικών τουριστικών καταλυμάτων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και την βελτίωση του επαγγελματισμού τους στην παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη, αξιοποιώντας εναλλακτικές μορφές τουρισμού, π.χ. τουρισμός κρουαζιέρας, επιχειρηματικός τουρισμός
 • Ο εντοπισμός και η προώθηση διαθέσιμων μεθόδων και εργαλείων πιστοποίησης, μεταξύ των οποίων σχετικά εργαλεία και συστήματα που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η ανάδειξη τρόπων αξιοποίησής τους
 • Η διερεύνηση διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων και προτύπων για το συγκεκριμένη κλάδο
 • Η ευαισθητοποίηση ως προς την αξία και τη μεθοδολογία ανάπτυξης δικτύων μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, μεταξύ των οποίων τουριστικά πρακτορεία, πάροχοι δραστηριοτήτων, κ.ά..

Σε ποιους απευθύνεται το έργο;

Το έργο Rooms to VET απευθύνεται κυρίως σε ενεργούς και επίδοξους παρόχους (ιδιοκτήτες, διαχειριστές, προσωπικό) υπηρεσιών ιδιωτικών τουριστικών καταλυμάτων (μεταξύ των οποίων διαμερισμάτων, μικρών κατοικιών και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων), όπως επίσης σε εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες-στόχους του έργου (Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Σλοβενία, Ισπανία) και ευρύτερα.

Παράλληλα, αποσκοπεί στην κινητοποίηση ενώσεων και οργανισμών, ενεργών στον τουριστικό κλάδο σε όλα τα επίπεδα, άλλων επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την τουριστική βιομηχανία (τουριστικά πρακτορεία, αγροκτήματα, οινοποιεία κ.ά.), φορέων χάραξης πολιτικής στον τουρισμό και διοικητικών οργάνων (φορολογικές αρχές κ.ά.) και, βέβαια, τουρίστες, πελάτες και τελικούς καταναλωτές.

Τι προσφέρει το έργο;

Μετά από εκτενή έρευνα, εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και διεξοδική ανάλυση αναγκών, το έργο Rooms to VET θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό και μια δωρεάν, διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για να στηρίξει τους παρόχους ιδιωτικών τουριστικών καταλυμάτων να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις τουριστικές τους δραστηριότητες ή επιχειρήσεις και να επωφεληθούν από τις αναδυόμενες τάσεις για βιώσιμες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα αποτελείται από 6 ενότητες, μεταφρασμένες στις 5 γλώσσες του έργου (Ελληνικά, Αγγλικά, Κροατικά, Σλοβενικά, Ισπανικά) και θα παρουσιάζουν διαφορετικά, εξίσου σημαντικά θέματα:

 • Ενότητα 1: Φιλοξενία και εξυπηρέτηση
 • Ενότητα 2: Προγραμματισμός για επιτυχία
 • Ενότητα 3: Καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας
 • Ενότητα 4: Ανανέωση της επιχείρησής σας
 • Ενότητα 5: Δημιουργικά και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
 • Ενότητα 6: Αποτελεσματική προώθηση και πώληση
Περισσότερα για τα αποτελέσματα του έργου
 
powered by R&DO