rooms to vet logo
Izpopolnjevanje in profesionalizacija storitev v zasebnih turističnih nastanitvah
 
Platform

About

Zakaj je projekt potreben?

Evropa velja za najpomembnejšo turistično destinacijo na svetu z najvišjo gostoto in raznolikostjo turističnih znamenitosti. Evropska regija kot celota predstavlja 51,7% vseh turističnih prihodov na svetu, od tega imajo članice EU (EU-28) 39,5% delež. Turizem je postal ključni sektor evropskega gospodarstva, ki ustvari več kot 10% BDP EU (posredno ali neposredno) in zaposluje 9.7 milijona državljanov v 1.8 milijona podjetij.

Po podatkih Eurostata je že v letu 2009 najem zasebnih nastanitvenih zmogljivosti v Evropi pokrival kar 13% celotnih počitniških (4 noči ali več) nastanitev, odstotek zasedenosti, ki je veliko večji od tistega za nekatere vrste drugih skupnih nastanitev. Podatki za leto 2014 kažejo, da na Hrvaškem predstavljajo zasebne nastanitve 48% vseh ležišč. Za to vrsto nastanitev se odloča 27% turisov, kar znaša 35,9% vseh prenočitev. Poleg tega se zasebne turistične nastanitve vse bolj uveljavljajo v številnih državah, vključno s Ciprom, Grčijo, Slovenijo, Španijo, kot tudi drugod po svetu, s številnimi turisti, ki se odločajo za zasebne sobe, apartmaje, in počitniške hiše ipd. Ti si želijo več svobode, več zasebnosti, več stika z lokalnim podjetništvom in kulturo, nizkocenovnih počitnic - še posebej, ko gre za družine in skupine. Želijo si stika z naravo, zato se odločajo za bivanje na primer v penzionih (B & B) na kmetijah, ali v bližini kulturne dediščine itd.

Ocenjuje se, da je možnosti in potenciala za rast na tem področju turizma še ogromno v vseh državah, vendar pri tem potrebe in izzivi ponudnikov storitev ter najema niso bili izpostavljeni. Po napovedih Svetovne turistične organizacije (UNWTO) naj bi se v približno desetih letih tržni delež v Evropi v primerjavi z drugimi regijami sveta zmanjšal, medtem ko naj bi se rast nadaljevala predvsem v Aziji, na Pacifiku in v Afriki.

V zvezi s tem mora evropsko turistično gospodarstvo načrtovati za prihodnost, da bi ostalo konkurenčno in podpiralo ter izkoriščalo območja z velikim potencialom rasti, kot je področje zasebnih nastanitvenih storitev, kar ne predstavlja samo odziva na pričakovan razvoj, temveč se osredotoča tudi na prihodnje trende, ki:

 • izleti in počitnice bodo postali vse bolj prilagojeni in raznoliki, presegali bodo tradicionalni 3S turizem (“sonce, morje in pesek”)
 • Evropske demografske spremembe (staranje Evrope) bodo zahtevale prilagoditev turističnega gospodarstva tej novi tržni niši
 • “LOHAS” trend: “Lifestyle of Health and Sustainability”, ki vključuje večjo okoljsko ozaveščenost turistov, večji interes za zdravje, dobro počutje, naravo in dejavnosti v prostem času
 • večja uporaba IKT pri načrtovanju potovanja in tudi po prihodu na destinacijo
 • rast nizkocenovnih in učinkovitih poslovnih modelov.

Kaj so cilji projekta?

Splošni cilj projekta ROOMS to VET je ohraniti in povečati konkurenčnost evropskega turističnega gospodarstva s podporo izpopolnjevanju in profesionalizacije turističnih storitev, s poudarkom na turističnih storitvah, ki jih ponujajo lastniki zasebnih nastanitev. Cilj projekta je tudi izkoristiti vse priložnosti in orodija, ki se nanašajo na izpopolnjevanje in profesionalizacijo turističnih storitev in so na voljo na nacionalni ter evropski ravni.

Specifični cilji projekta so:

 • Ponuditi ponudnikom zasebnih turističnih nastanitev potrebno znanje pri načrtovanju njihovih poslov in identitete ter pri prepoznavanju ključnih izzivov in trendov
 • Ponuditi pomoč zasebnim ponudnikom turističnih nastanitev pri posodobitvi poslovanja in profesionalizaciji njihovih storitev, da bi povečali dobiček z vključevanjem alternativnih vrst turizma, kot so npr. križarjenja in poslovni turizem
 • Prepoznavanje in ozaveščanje o razpoložljivih certifikacijskih orodjih in sistemih, vključno z orodji in sistemi, ki jih je razvila Evropska unija v zvezi s tem in z načini njihove uporabe
 • Preučiti različne pravne okvire in standarde, ki se nanašajo na dejavnost, ki jo opravljajo
 • Dvigniti zavest o pomembnosti in metodologiji mreženja med deležniki v turizmu, vključno z organizatorji potovanj, in ponudniki različnih aktivnosti itd.

Komu je projekt namenjen?

Projekt Rooms to VET je namenjen predvsem ponudnikom in potencialnim ponudnikom zasebnih nastanitvenih storitev (lastnikom, menedžerjem, osebju), vključno z apartmaji, počitniškimi hišami in ponudniki storitev družinskih nastanitev, kot tudi učiteljem poklicnega izobraževanja in usposabljanja v turizmu držav vključenih v projekt (Hrvaška, Ciper, Grčija, Slovenija, Španija) in širše.

Namen projekta je vključiti in povezati turistična združenja in organizacije na vseh ravneh, kot tudi podjetja neposredno ali posredno povezana s turizmom (potovalne agencije, turistične kmetije, vinske kleti, itd), načrtovalce turizma in druge administrativne organe (npr. davčne in upravne organe) in seveda, turiste, kupce in končne potrošnike.

Kaj ponuja projekt?

Na podlagi obsežne raziskave, identifikacije dobrih praks in temeljite analize potreb, bodo v okviru projekta razvita učna gradiva in brezplačna spletna platforma za usposabljanje ponudnikov zasebnih turističnih nastanitev. Platforma bo ponudnikom ponujala pomoč za dvig kakovosti storitev in povečanje dobička iz dejavnosti z upoštevanjem trajnostnih in alternativnih trendov v turizmu.

Platforma za usposabljanje bo sestavljena iz 6-ih modulov, prevedenih v vseh 5 projektnih jezikov (angleški, hrvaški, grški, slovenski, španski) na podlagi različnih in enako pomembnih vidikov:

 • Modul 1: Gostoljubnost in kultura nudenja storitev
 • Modul 2: Načrtovanje s ciljem doseganja uspeha
 • Modul 3: Dnevno vodenje posla
 • Modul 4: Posodabljanje poslovanja
 • Modul 5: Ustvarjalni in inovativni izdelki in storitve
 • Modul 6: Učinkovita promocija in prodaja
Več o rezultatih projekta
 
powered by R&DO